جهت تماس با ما میتوانید باهریک از شماره های زیر تماس حاصل فرمایید

 

 

👇_شماره تماس های ما_👇

آزادی . ستارخان=66088043

غرب تهران وگیشا=44044075

جمهوری وانقلاب=66862343

جنوب و نازی آباد ومولوی=55739963

شرق پیروزی=33327661

سراسری(1)=09124932606

سراسری(2)=09109298181

سراسری (3)=09193809810