بازکردن لوله های ساختمان به دو شکا صورت میگیرد

چگونه لوله های گرفته را باز کنیم

1-بازکردن لوله ها بااستفاده از دستگاه فنر زن برقی

در این روش فنر لوله بازکنی توسط دستگاه فنرزن به سرعت چرخیده و شئ مسدود کننده را ه دور خود چرخانده و بیرون میکشد اما روش های باز کردن سایت تنها به اینجا ختم نمیشود

2-استفاده از دستگاه فشار باد قوی

واما در این روش از لوله بازکنی  دستگاه انژکتور بافشاری که به شی مسدود کننده می آورد ان شی را به بیرون میبرد

شرکت لوله باز کنی تهران انجام امور مربوط به گرفتگی لوله های شما را به صورت کاملا حرفه ای انجام می دهد.پس بدون نگرانی می توانید به ما اعتماد کنید